Τούβλα Διακοσμητικά Πλακίδια Επενδύσεων Χειροποίητα Τούβλα Κεραμίδια
Home Φωτογραφικό Album
Album Φωτογραφιών PDF Print E-mail

Album Φωτογραφιών ενδεικτικών έργων που χρησιμοποίησαν Κεραμικά Διακοσμητικά Τούβλα ή/και Πλακάκια του Εργοστασίου μας ΜΟΣΧΙΔΗΣ

 

mochidis-logo-touvla

Έργα - Κτήρια

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία


Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm 

Κιτρινοκόκκινα Λεία


Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία


 

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων

Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Ανάγλυφα

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων

Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία


Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm 

Κιτρινοκόκκινα Ανάγλυφα

image18

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία


 

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων

Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων

Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία


Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων

Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κιτρινοκόκκινα Λεία


Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων

Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κιτρινοκόκκινα Λεία


 

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm 

Κιτρινοκόκκινα Λεία

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων

Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία


 

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm 

Κιτρινοκόκκινα Λεία

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Επενδύσεων

Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κιτρινοκόκκινα Λεία


image15

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Πλακίδια Διακοσμήσεων

Διαστάσεων 6 Χ 1,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία

img_2120-sm

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm

Κιτρινοκόκκινα Λεία


img_2127-sm

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm

Κίτρινοκόκκινα Λεία

img_2138-sm

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm

Κιτρινοκόκκινα Λεία


img_2148-sm

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία

img_2148-sm

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία


img_2123-sm

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm

Κιτρινοκόκκινα Λεία

img_2847

 

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα Διακοσμητικά
Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm
Κιτρινοκόκκινα

img_2849

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα

Διακοσμητικά

Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm

Κιτρινοκόκκινα

img_2855

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα
Διακοσμητικά
Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm
Κιτρινοκόκκινα

img_2905

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα
Διακοσμητικά
Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm
Κιτρινοκόκκινα

img_2906

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα
Διακοσμητικά
Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm
Κιτρινοκόκκινα

img_2911

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα
Διακοσμητικά
Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm
Κιτρινοκόκκινα

img_2918

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα
Διακοσμητικά
Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm
Κιτρινοκόκκινα

img_2921

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα
Διακοσμητικά
Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm
Κιτρινοκόκκινα

img_2926

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα
Διακοσμητικά
Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm
Κιτρινοκόκκινα

img_2922

Επένδυση Οικίας με Κεραμικά Χειροποίητα Τούβλα
Διακοσμητικά
Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm
Κιτρινοκόκκινα

img_2593-sm

Επένδυση Κουζίνας Οικίας Χειροποίητα Τούβλα

Διακοσμητικά

Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm &

Γωνιακά Τεμάχια

Κιτρινοκόκκινα

img_2595

Επένδυση Κουζίνας Οικίας Χειροποίητα Τούβλα

Διακοσμητικά

Διαστάσεων 4 Χ 4,5 Χ 21 cm &

Γωνιακά Τεμάχια

Κιτρινοκόκκινα

 

Εκκλησίες


ekklisia-6-sm

Επένδυση Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 10 Χ 2,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία


image0

Επένδυση Κτηρίου με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 10 Χ 2,5 Χ 20,5 cm 

Κόκκινα Λεία

img_2355-sm

Επένδυση Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 10 Χ 2,5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία


img_2360-sm

Επένδυση Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 10 Χ 2,5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία

img_2359-sm

Επένδυση Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 10 Χ 2,5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία


img_2345-sm

Επένδυση Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία

img_2370-sm

Επένδυση Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 10 Χ 2,5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία


img_2372-sm

Επένδυση Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 10 Χ 2,5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία

img_2350-sm

Επένδυση Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 3 Χ 5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία


img_2361-sm

Επένδυση Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διακοσμητικά

Διαστάσεων 10 Χ 2,5 Χ 20,5 cm

Κόκκινα Λεία

&

Κεραμικά Τούβλα Χειροποίητα

Διαστάσεων 4 Χ 9 Χ 21   &   4 Χ 4,5 Χ 21

dsc00369-sm

Επένδυση Τρούλου Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διαφόρων Διαστάσεων

 

 

dsc00366-sm

Επένδυση Τρούλου Εκκλησίας με Κεραμικά Τούβλα Διαφόρων Διαστάσεων

agios simeon kalamos.sm agia triada eksamilia all.sm
agios simeon kalamos.2.sm osios meletios.4.sm
agia triada cholargou.sm osios meletios.sm
osios meletios.2.sm agia filothei dioni-prokat.sm
 


Powered by : Christine's Design.